W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
 


Wizy do ROSJI

WIZY DO ROSJI
(dla obywateli RP)

 

1. Czas oczekiwania na wizy rosyjskie
2. Potrzebne dokumenty
3. Dodatkowo wymagane dokumenty
4. Wnioski wizowe
5. Zasady wypełniania wniosków wizowych
6. Taryfa opłat konsularnych
7. Taryfa opłat obowiązkowego ubezpieczenia
8. Inne1. Czas oczekiwania na wizy

• wiza rosyjska krótkoterminowa (do 90 dni) jedno i dwukrotna w trybie normalnym ok. 8 dni roboczych
• wiza rosyjska krótkoterminowa (do 90 dni) jedno i dwukrotna w trybie ekspresowym ok. 3 dni roboczych
• wiza rosyjska długoterminowa (do 1 roku) wielokrotna ok 13 dni roboczych
W praktyce:
przyjmujemy dokumenty do poniedziałku włącznie, składamy dokumenty we wtorek, odbieramy: w piątek (tryb ekspresowy), w następny piątek (tryb normalny).
przyjmujemy dokumenty do czwartku włącznie, składamy dokumenty w piątek, odbieramy: we wtorek (tryb ekspresowy), w następny wtorek (tryb normalny).


2. Potrzebne dokumenty
 
a) UWAGA!
Poczynając od dnia 1 września 2012 roku rosyjskie urzędy konsularne w Polsce będą przyjmować wyłącznie elektroniczne wnioski wizowe wypełnione w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru

Wniosek wizowy powinien być poprawnie własnoręcznie podpisany czarnym długopisem. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie.
b) jedno aktualne kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm – szczegóły w Zasadach wypełniania
c) paszport - ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony
d) ubezpieczenie minimum na kwotę min. KL 30 000 EUR na cały okres pobytu. Ubezpieczenie TU Europa można wykupić w siedzibie biura.

3. Dodatkowo wymagane dokumenty

Wiza Turystyczna (jedno i dwukrotna (w wyjątkowych sytuacjach) krótkoterminowa - do 15 dni pobytu):
a) voucher usług turystycznych
b) potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną

Wiza Biznesowa (jedno i dwukrotna do 90 dni, wielokrotne do roku*):
a) skan zaproszenia wystawiony przez firmę, organizację na papierze firmowym lub oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, bądź przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców),
b) w przypadku wjazdu w celu wykonania pracy dziennikarskiej – oryginał zadania redakcyjnego, a także legitymacja dziennikarska
c) zaproszenie do wizy rosyjskiej musi zawierać: nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji, adres prawny, NIP, cel wjazdu cudzoziemca do Rosji, podpis osoby uprawnionej (właściciel, dyrektor, prezes) wraz z okrągłą pieczątką podmiotu, dane cudzoziemca (serię i numer paszportu, termin ważności paszportu od... do..., datę  urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć, obywatelstwo), okres, na który się zaprasza od... do..., ilokrotność wjazdów
* pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni

Wiza Tranzytowa (jedno i dwukrotna do 10 dni pobytu):
a) paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana),
b) ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji

Wiza Prywatna (jedno- i dwukrotna do 90 dni pobytu, wielokrotna do roku*):
a) zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE,
b) dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa
c) w przypadku wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, do osoby chorej lub na pogrzeb – potwierdzenie faktu choroby lub zgonu przez personel medyczny lub władze rosyjskie (oryginał lub kopię) - jedno i dwukrotne do 90 dni pobytu
d) w przypadku wyjazdu na groby krewnych – dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie (oryginał lub kopię) - jednokrotna do 14 dni pobytu
* pod warunkiem wykorzystania wizy jedno- lub dwukrotnej w poprzednim roku kalendarzowym i pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni

Wiza Naukowa (jedno i dwukrotna do 90 dni pobytu, przedłużenie do wielokrotnej do roku):
a) na okres powyżej 90 dni - oryginał zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji,
b) na okres do 90 dni - zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską uczelnię, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji,

4. Wnioski wizowe

- wniosek elektroniczny można pobrać tu: wniosek elektroniczny

- upoważnienie pośrednictwa
- podanie przy tranzycie samochodem

WNIOSKI DO POBRANIA
  .doc .pdf
Wniosek -
Umowa -
Upoważnienie pośrednictwa -
Podanie przy tranzycie samochodem -5. Zasady wypełniania

a) wnioski wypełniane komputerowo muszą być wydrukowane dwustronnie.


zdjęcie
a) rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
b) kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
c) wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle,
d) nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej,
e) zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
f) przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
g) twarz nie może być przesłonięta włosami

6. Taryfa opłat konsularnych i czas oczekiwania

Od dnia 09.07.2012 w związku z otwarciem Centrum Wizowego działającego przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej  obowiązkowa jest opłata dodatkowa (opłata serwisowa) w wysokości 25 EURO (równowartość wg kursu ustalonego przez ww. centrum - ok. 110 PLN)*

Usługi Opłata konsularna
Wiza zwykła  
152  PLN
Wiza express
do 3 dni roboczych
 
303  PLN
Wiza ulgowa
Zgodnie z ust.6 Porozumienia*
 
 
0
Wiza ulgowa
Zgodnie z ust.6 Porozumienia*
dotyczy firm turystycznych
 
 
0
Zezwolenie na ruch w strefie przygranicznej**
 
 
87  PLN
Zezwolenie na ruch w strefie przygranicznej**
dotyczy firm turystycznych
 
 
0
 
 
 
Przeniesienie wizy
 
116  PLN
Wysyłka dokumentow kurierem  
20
 
opłata za pośrednictwo - 80 zł. brutto (dotyczy wizowania paszportów mieszkańców następujących województw:mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego, pozostali są proszeni o kontakt z naszym konsultantem: tel. 42 630 80 00),
voucher turystyczny - 80 zł. brutto
PROMOCJA: zamów w naszym biurze dodatkowe świadczenia (przelot, hotel, transfery), a za pośrednictwo zapłacisz tylko 50 zł/os. brutto.
W przypadku odmowy wydania wizy opłaty nie są zwracane.
 
*  W przypadku wiz humanitarnych z opłaty serwisowej są zwolnione dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne (inwalidzi)                                                                                                                                                                              
**  Od opłaty konsularnej za zezwolenia MRG są zwolnione dzieci do lat 16, osoby po 65 roku życia oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy
*** Od opłaty serwisowej są zwolnione ulgowe zezwolenia w ramach MRG, składane przez osoby prywatne

Przy składaniu wiz terminowych od opłaty są zwolnieni:
  • Członkowie oficjalnych delegacji posiadających  zaproszenie uczestnictwa w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach, przedsięwzięciach między organizacjami.
  • Inwalidzi (wyjeżdżający na leczenie) i osoby im towarzyszące.
  • Osoby, które przedstawiły dokumenty potwierdzające konieczność wyjazdu w celu humanitarnym oraz osoby potrzebujące niezwłocznej pomocy medycznej z osobami towarzyszącymi, osoby jadące na uroczystości pogrzebowe  lub w odwiedziny do ciężko chorego członka rodziny.
**Porozumienia pomiędzy Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o porządku miejscowego ruchu przygranicznego weszły w życie z dniem  27.07.2012r.

 

7. Taryfa opłat obowiązkowego ubezpieczenia

 Pobierz tabelę ubezpieczenia TU EUROPA

8. Inne

Wizy wydawane są na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

KONSULAT FEDERACJI ROSYJSKIEJ MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY, BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY.

• Można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w danym roku!
Turyści udający się do Rosji przez terytorium Białorusi muszą posiadać białoruską wizę tranzytową. • O wizę wielokrotną, bądź powyżej 3 m-c mogą ubiegać się tylko osoby, które wcześniej posiadały wizę rosyjską (kserokopia wykorzystanej wizy, tj. ostemplowanej - do okazania w konsulacie).
• Wyniki testów na obecność wirusa HIV - wymagane są tylko przy wizach pracowniczych ważnych przez rok. Test ten jest ważny 3 miesiące, od daty wystawienia.
Test nie jest wymagany do wiz służbowych wielokrotnych tj. rocznych i półrocznych, na podstawie których można przebywać na terytorium FR do 90 dni w każdym półroczu.

• Dzieci do lat 6 otrzymują wizy bezpłatnie, po uprzednim rozpatrzeniu prośby skierowanej do ambasadora.

O tym, w którym konsulacie należy ubiegać się o wizę decyduje miejsce zameldowania lub miejsce wydania paszportu.

Konsulat w Warszawie: woj. mazowieckie, lubelskie, łódzkie i podlaskie.

Konsulat w Poznaniu: woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie.
Konsulat w Gdańsku: woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i zach.-pomorskie.
Konsulat w Krakowie: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

Realizujemy wizy we wszystkich rosyjskich kosulatach w Polsce: w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie.

Osoby nie mogące przyjść do nas osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą przesłać wymagane dokumenty wybraną pocztą kurierską.
A my po wyrobieniu wizy odeślemy paszport z wizą tą samą drogą na koszt klienta.

Biuro Podróży "AREATOUR" Andrzej Kołłątaj
90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 31 (w podwórzu prawa oficyna)
tel./fax: 42 630 80 00 lub +48 692 160 363
e-mail: biuro@areatour.pl lub  areatour@mail.ru

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
.

Biuro Podróży Areatour, Anglia, Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Chile, Egipt, Chorwacja, Kazachstan, Kambodża, Meksyk, Peru,Tunezja, Turcja, Hiszpania, Majorka, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Holandia, Grecja, Oman, Wietnam, wizy Białoruś, wizy Rosja, wizy Kazachstan, wizy Uzbekistan, bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety do Niemiec, bilety do Francji, bilety do Anglii, bilety do Włoch, ubezpieczenie turystyczne, wycieczki, sanatoria, kolonie, obozy, imprezy integracyjne, szkolenia, hotele, wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu, sylwester 2016/2017, narty, Dolomiti, Włochy, Polska, Austria, wycieczki na kresy, na Białoruś, do Rosji, wizy białoruskie, wizy rosyjskie, wizy kazachskie, wizy uzbeckie, obozy i kolonie, zimowiska, wizy, wizowanie, ankieta wizowa, ubezpieczenie TU EUROPA, sylwester, jarmark świąteczny, wielkanocny, kaziuki, majówka, rejsy, rejsy turystyczne, rejsy, rejsy morskie, morskie, promy, stena line, wypoczynek, rozkład, rozkład jazdy, egzotyka, pekin, chiński mur, krabi, karaimi, łódź, piotrkowska, 31 lok, 52, gdzie wizy, autobusy, bilety na imprezy, bilety na mecze, bilety do teatru, Autokar, biuro podróży w łodzi, biura podróży włodzi, rejsy wycieczkowe, tropical islands, heide park, festival tulipanów, wicieczki nabiałoruś, wycieczki, wczasy, all inclusive, all, wszystko wcenie, samolotowe, bilety samolotowe, Sinbad, Ecolines, Eurolines Polska, Becker Reisen, Agat, wakacje, weekend, wypoczynek, przejazdy, miedzynarodowe, bilety, Czarnogóra, Malta, Albania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja, Białoruś, Rosja, najtańsze wycieczki, najtańsze biuro podróży, tanie wycieczki, tanie wyjazdy, narty, sylwester, jarmark boonarodzeniowy, jarmarki boonarodzeniowe, wyjazd na narty, sanatoria na białorusi, sanatoria na ukrainie, sanatoria na litwie, czabarok, różańskie, radon, bug, nadzieja, jeziorne
Copyright 2006-2014 by Areatour
All Rights Reserved
Strona główna | O nas | Wasze opinie | Nasi Przyjaciele | Dla Agentów | Kontakt
statystyka