W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
 


Wizy do ROSJI

WIZY DO ROSJI (dla obywateli RP)
E-wizy do Rosji


UWAGA!
 
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w Polsce i Rosji poniżej przesyłamy grafik terminów wyrabiania wiz na podstawie wniosków składanych w Biurze Podróży Areatour:
 
Daty gotowości wiz w okresie świąt grudniowych i styczniowych 2019/2020:
Tryb zwykły:
Wnioski złożone do 16.12.2019 będą gotowe 24.12.2019
Wnioski złożone do 19.12.2019 będą gotowe 27.12.2019
Wnioski złożone do 23.12.2019 będą gotowe 27.12.2019
Wnioski złożone do 27.12.2019 będą gotowe 10.01.2020
Wnioski złożone do 30.12.2019 będą gotowe 14.01.2020
 
Tryb wydłużony:
Wnioski złożone 12.12.2019 będą gotowe 27.12.2019
Wnioski złożone 16.12.2019 będą gotowe 31.12.2019
Wnioski złożone 22.12.2019 będą gotowe 10.01.2020
Wnioski złożone 23.12.2019 będą gotowe 14.01.2020
Wnioski złożone 29.12.2019 będą gotowe 17.01.2020
Wnioski złożone 30.12.2019 będą gotowe 21.01.2020
 
Tryb ekspresowy:
Wnioski złożone 30.12.2019 będą gotowe 10.01.2020


1. Czas oczekiwania na wizy Termin rozpatrywania wniosków wizowych

• wiza rosyjska krótkoterminowa (do 90 dni) jedno i dwukrotna w trybie normalnym ok. 8-10 dni roboczych
• wiza rosyjska krótkoterminowa (do 90 dni) jedno i dwukrotna w trybie ekspresowym ok. 3-4 dni roboczych
• wiza rosyjska długoterminowa (do 1 roku) wielokrotna ok 13 dni roboczych
W praktyce:
przyjmujemy dokumenty do poniedziałku włącznie, składamy dokumenty we wtorek, odbieramy: w piątek (tryb ekspresowy), w następny piątek (tryb normalny).
przyjmujemy dokumenty do czwartku włącznie, składamy dokumenty w piątek, odbieramy: we wtorek (tryb ekspresowy), w następny wtorek (tryb normalny).


2. Potrzebne dokumenty Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:
 
a) Wniosek wizowy powinien być poprawnie własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie.Poczynając od dnia 1 września 2012 roku rosyjskie urzędy konsularne w Polsce będą przyjmować wyłącznie elektroniczne wnioski wizowe i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
b) jedno zdjęcie :
- rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
- kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
- wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle,
- nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej,
 - zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
- przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
- twarz nie może być przesłonięta włosami
c) paszport - ważny minimum 180 dni od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony obok siebie
d) ubezpieczenie minimum na kwotę min. KL 30 000 EUR na cały okres pobytu. Ubezpieczenie TU Europa można wykupić w biurze Areatour.
e) + dokumenty wymienione ponieżej w pkt 3
3. Dodatkowo wymagane dokumenty

Wiza Turystyczna (jedno i dwukrotna (w wyjątkowych - udokumentowanych sytuacjach) krótkoterminowa - do 13 dni pobytu):
a) voucher usług turystycznych
b) potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.
W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Wiza Turystyczna do 30 dni pobytu:
a) voucher usług turystycznych.
b) potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.
c) faktura potwierdzająca wykupienie hotelu (opłata min. 50 %).

Wiza Biznesowa (jedno i dwukrotna do 90 dni, wielokrotne do roku*):
a) skan zaproszenia wystawiony przez firmę, organizację na papierze firmowym lub oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, bądź przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - pośredniczymy w uzyskaniu zaproszeń (cennik zobacz niżej),
b) w przypadku wjazdu w celu wykonania pracy dziennikarskiej – oryginał zadania redakcyjnego, a także legitymacja dziennikarska
c) zaproszenie do wizy rosyjskiej musi zawierać: nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji, adres prawny, NIP, cel wjazdu cudzoziemca do Rosji, podpis osoby uprawnionej (właściciel, dyrektor, prezes) wraz z okrągłą pieczątką podmiotu, dane cudzoziemca (serię i numer paszportu, termin ważności paszportu od... do..., datę  urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć, obywatelstwo), okres, na który się zaprasza od... do..., ilokrotność wjazdów
* pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni

Wiza Prywatna (jedno- i dwukrotna do 90 dni pobytu, wielokrotna do roku*):
a) zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE,
b) dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa
c) w przypadku wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, do osoby chorej lub na pogrzeb – potwierdzenie faktu choroby lub zgonu przez personel medyczny lub władze rosyjskie (oryginał lub kopię) - jedno i dwukrotne do 90 dni pobytu
d) w przypadku wyjazdu na groby krewnych – dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie (oryginał lub kopię) - jednokrotna do 14 dni pobytu
* pod warunkiem wykorzystania wizy jedno- lub dwukrotnej w poprzednim roku kalendarzowym i pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni

Wyjazdy w celach kulturalnych, sportowych i naukowych
 Wizy kulturalne, sportowe, naukowe wydawane są osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany.
W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:
a). zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.
Zaproszenie od rosyjskiej instytucji musi być sporządzone na druku organizacji i zawierać następujące dane:
- nazwę instytucji, stowarzyszenia, organizacji i t.d.;
- adres prawny;
- NIP;
- cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
- podpis osoby uprawnionej;
- dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, obywatelstwo), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
 Jedno lub dwukrotna wiza humanitarna wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy i iż ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni.
 W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.​​​​​

Wiza dla osób odwiedzających groby krewnych:
 Dla uzyskania wizy w celu odwiedzenia grobów bliskich krewnych w Rosji wymagane są następujące dokumenty:
a) Wystawiony przez władze rosyjskie dokument potwierdzający fakt istnienia grobu (oryginał lub kserokopię/faks/wydrukowany skan)
b) Dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym: kserokopię/faks/wydrukowany skan aktu małżeństwa lub/i aktu urodzenia
Dla osób odwiedzających groby bliskich krewnych jest wydawana jednokrotna bezpłatna wiza na okres do 14 dni

Wiza dla dziennikarzy
Wizy dziennikarskie wydawane są dziennikarzom oraz pracownikom technicznym wyjeżdżajocym w celu wykonania zadania dziennikarskiego.
W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:
a). Oryginał zadania redakcyjnego, a także kopia legitymacji dzienikarskiej.
W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Wiza pracownicza
Wizy pracownicze wydawane są osobom, wyjeżdżającym w celach podjęcia pracy na terenie Federacji Rosyjskiej
a). Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał), sporządzone przez organy Federalnej Służby Migracyjnej Rosji.
b). Wyniki badań na obecność wirusa HIV (z podpisem i pieczątką)
Wydawana jest jednokrotna wiza na 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjnej lub wielokrotna wiza na okres do 3 lat (dla wykwalifikowanych specjalistów).
W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Wiza na studia
Wizy na studia wydawane są osobom, wyjeżdżającym w celach podjęcia studiów, na staż, kursy, etc.
W celu uzyskania wizy na studia krótkoterminowe (do 90 dni) należy przedstawić następujące dokumenty:
a). Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską uczelnię, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub oryginał zaproszenia, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.
Zaproszenie od rosyjskiej uczelni powinno zawierać następujące dane:
- nazwę uczelni;
- adres prawny;
- NIP;
- cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
- podpis osoby uprawnionej;
- dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, obywatelstwo), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
Jedno lub dwukrotna wiza biznesowa wystawiana jest na okres do 90 dni.
W celu uzyskania wizy na studia długoterminowe (powyżej 90 dni) należy przedstawić następujące dokumenty:
a) Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał), sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.
b) Wyniki badań na obecność wirusa HIV (z podpisem i pieczątką)
Wydawana jest jednokrotna wiza na 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej.
W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Wiza Tranzytowa (jedno i dwukrotna do 10 dni pobytu):
Wiza tranzytowe wydawana jest osobom przejeżdżającym tranzytem przez Rosję. Może być jedno lub dwukrotna i wystawiana jest na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzaju transportu);
Wiza tranzytowa nie jest wymagana w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego.​
W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:
a)  Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana) i ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji, lub w przypadku podróży samochodem, motocyklem:
b) kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu lub motocyklu
c) kserokopię prawa jazdy
d) podanie w sprawie wydania wizy tranzytowej ze wskazaniem: danych paszportowych (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, data ważaności paszportu, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, płeć), nr. rej. samochodu, koloru nadwozia, dokładnej informacji o trasie podróży (licząc 500 km na dobę)
4. Wnioski wizowe WNIOSKI DO POBRANIA

  .doc .pdf
Umowa -
Upoważnienie pośrednictwa -
Podanie przy tranzycie samochodem -

5. Taryfa opłat konsularnych i czas oczekiwania Cennik
Uwaga! W przypadku odmowy wydania wizy poniższe opłaty nie są zwracane.

Opłaty konsularne: Cena
w PLN
1. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):
- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 150
- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna 150
- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 335
- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 1004
- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej 150
- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich 0
- wiza na studia 0
- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat 0
2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym
(nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):
- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 301
- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna 301
- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 669
- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 2008
- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej 301
- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich 301
- wiza na studia 301
- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) oraz dzieci do 6 lat 0
- przeniesienie wizy do nowego paszportu 135
   
Opłata serwisowa (od dnia 09.07.2012 w związku z otwarciem Centrum Wizowego działającego przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej  obowiązkowa jest opłata dodatkowa (opłata serwisowa) 25 EURO (ok. 110 zł)
Opłata za pośrednictwo wizowe (dotyczy wizowania paszportów mieszkańców następujących województw:mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego, pozostali są proszeni o kontakt z naszym konsultantem: tel. 42 630 80 00)
PROMOCJA: zamów w naszym biurze dodatkowe świadczenia (przelot, hotel, transfery), a za pośrednictwo zapłacisz tylko:
- 100 zł. brutto/150 zł express
80 zł/os. brutto.

Rodzaj zaproszenia/voucher cena brutto
Voucher turystyczny + potwierdzenie 80 zł

6. Rosja (
Warunki Ubezpieczenia ITravel)
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu  30.000 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  3.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym sprzętu sportowego 300 EUR
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym ITravel

lub

Rosja i Ukraina (Ogólne warunki ubezpieczenia)
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu  30.000 EUR

Biuro Podróży "AREATOUR" Andrzej Kołłątaj
90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 31 lok. 52 (w końcu podwórza prawa oficyna)

telefon: +48 42 630 06 04 (dział wizowy)
e-mail: wizy@areatour.com.pl


Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Biuro Podróży Areatour, Anglia, Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Chile, Egipt, Chorwacja, Kazachstan, Kambodża, Meksyk, Peru,Tunezja, Turcja, Hiszpania, Majorka, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Holandia, Grecja, Oman, Wietnam, wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do USA, wizy do Uzbekistanu, bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety do Niemiec, bilety do Francji, bilety do Anglii, bilety do Włoch, ubezpieczenie turystyczne, wycieczki, sanatoria, kolonie, obozy, imprezy integracyjne, szkolenia, hotele, wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu, sylwester 2018/2019, narty, Dolomiti, Włochy, Polska, Austria, wycieczki na kresy, na Białoruś, do Rosji, wizy białoruskie, wizy rosyjskie, wizy kazachskie, wizy uzbeckie, obozy i kolonie, zimowiska, wizy, wizowanie, ankieta wizowa, ubezpieczenie TU EUROPA, sylwester, jarmark świąteczny, wielkanocny, kaziuki, majówka, rejsy, rejsy turystyczne, rejsy, rejsy morskie, morskie, promy, stena line, wypoczynek, rozkład, rozkład jazdy, egzotyka, pekin, chiński mur, krabi, karaimi, łódź, piotrkowska, 31 lok, 52, gdzie wizy, autobusy, bilety na imprezy, bilety na mecze, bilety do teatru, Autokar, biuro podróży w łodzi, biura podróży włodzi, rejsy wycieczkowe, tropical islands, heide park, festival tulipanów, wicieczki nabiałoruś, wycieczki, wczasy, all inclusive, all, wszystko wcenie, samolotowe, bilety samolotowe, Sinbad, Ecolines, Eurolines Polska, Becker Reisen, Agat, wakacje, weekend, wypoczynek, przejazdy, miedzynarodowe, bilety, Czarnogóra, Malta, Albania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja, Białoruś, Rosja, najtańsze wycieczki, najtańsze biuro podróży, tanie wycieczki, tanie wyjazdy, narty, sylwester, jarmark boonarodzeniowy, jarmarki boonarodzeniowe, wyjazd na narty, sanatoria na białorusi, sanatoria na ukrainie, sanatoria na litwie, czabarok, różańskie, radon, bug, nadzieja, jeziorne, wizy na kubę, karta turysty na kubę
Copyright 2006-2014 by Areatour
All Rights Reserved
Strona główna | O nas | Wasze opinie | Ważne informacje | Dla Agentów | Kontakt
statystyka