W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
 


Transport

1. Transport
Transport samolotem
Każdy uczestnik imprezy lotniczej obowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki oraz limitu bagażu na 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Potwierdzenia należy dokonać u Organizatora  (90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31 lok. 52, tel. +48 42 630 80 00, e-mail: biuro@areatour.pl, areatour@mail.ru). Zbiórka na lotnisku (Meeting Point Terminal 1) odbywa się 2 godziny przed wylotem (w przypadku wycieczek/pielgrzymek do Izraela - 3 godziny przed wylotem). Bilety lotnicze są wysyłane drogą mailową bądź pocztą tradycyjną lub rozdawane na lotnisku przez przedstawiciela Organizatora. Bilet lotniczy obejmuje przelot tam i z powrotem. Bilet należy zachować na drogę powrotną.
Limity bagażu w samolotach przysługujące na osobę, w tym na dzieci do lat 2 (infant) podane zostały przy opisach danego kraju (jeśli nie napisano inaczej na osobę przysługuje 5 kg bagażu podręcznego oraz 15 kg bagażu rejestrowanego). Za każdy kg bagażu powyżej limitu pasażer musi uiścić dodatkową opłatę.
Ze względów bezpieczeństwa bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska w porcie wylotowym na obecność przedmiotów niebezpiecznych takich jak: noże, nożyczki, scyzoryki, pilniczki do paznokci. Aby uniknąć zarekwirowania tego typu przedmiotów zalecamy umieszczenie ich w bagażu głównym.
Od 2006 r. na lotniskach Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii i Szwajcarii obowiązują zasady ochrony, ograniczające ilość płynów, które pasażerowie mogą przenosić przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Płyny przewożone w bagażu osobistym (zabieranym do kabiny pasażerskiej) powinny znajdować się w pojemnikach nie większych niż 100 ml każdy oraz winny być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torbę o pojemności nie przekraczającej 1 l. Torby powinny być dostępne w portach lotniczych. Osobnej kontroli poddane zostaną również okrycia wierzchnie pasażerów, komputery przenośne i inne większe urządzenia elektryczne zabierane do kabiny pasażerskiej. Bez zmian pozostają zasady dotyczące przewozu substancji płynnych w tzw. bagażu rejestrowanym (przewożonym w bagażniku). Nie zmieniają się również zasady dotyczące przewozu w bagażu kabinowym lekarstw i innych środków medycznych, a także pokarmów dla dzieci. Zgodnie z regulaminami przewozu, lekarstwa, okulary optyczne i klucze powinny być przewożone w bagażu podręcznym.
Jeśli umowa nie przewiduje inaczej w trakcie przelotu nie towarzyszy grupie pilot. Po odprawie celnej w kraju docelowym powita turystów przedstawiciel Organizatora i skieruje do odpowiednich autokarów.
Transfery na/z lotnisk odbywają się pojazdami klasy turystycznej. Rodzaj pojazdu zależny jest od liczby Klientów. Listę osób korzystających z transferu posiada pilot lub kierowca. Godziny odjazdów transferów są bezwzględnie przestrzegane.
W przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub braków w zawartości bagażu podczas lotu należy niezwłocznie, przed opuszczeniem portu lotniczego zgłosić szkodę w biurze Lost&Found. Pracownik biura sporządzi raport szkody. Raport ten wraz z oryginalną przywieszką bagażową, kartą pokładową oraz biletem lotniczym jest podstawą do roszczeń o odszkodowanie wobec linii lotniczej lub ubezpieczyciela. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu lotniczego usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego oraz Ogólnych Warunków Przewozu danego przewoźnika. Reklamacja bagażowa powinna być przesłana w formie pisemnej do przewoźnika w ciągu 7 dni od daty zaistnienia szkody w przypadku uszkodzenia lub braków w zawartości bagażu oraz w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. W przypadku uszkodzenia bagażu przewoźnicy lotniczy wymagają przedstawienia rachunków za wcześniejszy zakup uszkodzonej w transporcie lotniczym walizy lub uszkodzonych lub zaginionych rzeczy stanowiących zawartość bagażu. Przesyłając reklamację do siedziby Organizatora prosimy o uwzględnienie ww terminów. Zgodnie z regulaminem przewozu bagaż rejestrowany Pasażera nie powinien zawierać następujących przedmiotów: gotówki i papierów wartościowych, biżuterii, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, komputerów, aparatów fotograficznych, kamer wideo, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń technicznych i ich akcesoriów, przyrządów optycznych i łatwo tłukących się, dokumentów urzędowych, handlowych lub prywatnych, dokumentów podróży lub innych dokumentów tożsamości, kluczy, płynów, leków, artykułów żywnościowych, dzieł sztuki / wyrobów artystycznych o dużej wartości.
W przypadku podróżowania liniami lotniczymi PLL LOT ( jak również rejsami większości innych linii lotniczych) Klienci mający problemy zdrowotne np. mający gips (ręka, noga), problemy z krążeniem, kobiety w ciąży, itp. muszą posiadać przy sobie zgodę lekarza na podróż samolotem. W przypadku LOT-u jest to formularz MEDIF dostępny między innymi na stronie www.lot.pl, który musi być wypełniony przez lekarza.

Transport autokarem
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym oraz przepisami o drogowym przewozie osób autokarem / autobusem jest każdy pojazd przystosowany do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą.  Organizator dla potrzeb realizacji usług wykorzystuje pojazdy w standardzie turystycznym oraz w standardzie lux. Autokary standard turystyczny to pojazdy wyposażone podstawowe wyposażenie turystyczne oraz w większość, lecz nie wszystkie urządzenia wpływające na podwyższenie komfortu podróży tj. barek, video/dvd, WC, klimatyzacja. Autokary standard lux posiadają standardowe wyposażenie turystyczne oraz wszystkie urządzenia wpływające na podwyższenie komfortu podróży tj. barek, video/dvd, WC, klimatyzacja. Jeśli w umowie nie znaczono inaczej dla potrzeb realizacji usług Organizator  wykorzystuje pojazdy w standardzie turystycznym z ilością miejsc siedzących od 9 do 72.
Zajmowanie miejsc w autokarze: Lista uczestników przejazdu sporządzana jest przez Organizatora, według daty zawarcia umowy z Organizatorem i w tym porządku Klienci mają przydzielane miejsca począwszy od przodu pojazdu  (Organizator w miarę możliwości uwzględni sugestie Klientów co do preferowanych miejsc, ale tylko i wyłącznie z dostępnych na dzień podpisania umowy). W przypadku realizacji przewozu pojazdem mniejszym niż autokar standardowy, tj. 49 miejscowy, zasady przydzielania miejsc pozostają niezmienne, tzn. według daty zawarcia umowy z Organizatorem i począwszy od przodu pojazdu.  
Na wycieczki objazdowe oraz typu wypoczynek + zwiedzanie realizowane autokarem zalecamy, aby dzieci ukończyły co najmniej 10 rok życia, pozostając w trakcie realizacji imprezy pod opieką rodzica lub opiekuna. W przypadku dzieci młodszych rodzic lub opiekun zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt fotelik lub siedzisko przystosowane do przewozu dzieci. Dzieci w autokarze bez względu na długość przejazdu posiadają własne standardowe miejsce, bezwzględnie zabrania się przewożenia dzieci na kolanach opiekuna.
W trakcie przejazdu autokarem organizowane są postoje, zazwyczaj w zajazdach z barem i toaletą (jeśli jest to możliwe), postoje realizowane są co 2 do 4 godzin i są ściśle powiązane z normami czasu pracy kierowców.
Ze względu na małą pojemność oraz trudności z opróżnianiem zbiornika gromadzącego nieczystości w autokarze, zaleca się korzystanie z toalety jedynie w sytuacjach awaryjnych, a w okresie zimowym tj. kiedy temperatura spada poniżej 0C w większości autokarów toaleta ze względu na instalacje wodną zostaje wyłączona z użytkowania.
Klimatyzacja pozwala uzyskać odpowiednią temperaturę w autokarze. Jednak w czasie najwyższych upałów, zwłaszcza w krajach południowych jej wydajność może być ograniczona, a schłodzenie autokaru dla niektórych osób niewystarczające. Poza tym klimatyzacja może nie działać, gdy wyłączony jest silnik autokaru np. podczas dłuższych postojów czy oczekiwaniu na granicy.
Palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu w autokarze jest zabronione.
Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu: podręcznego - jedna sztuka do 5 kg/osobę, zasadniczego - jedna sztuka do 20 kg/osobę w wymiarach nie przekraczających zwyczajowych norm (80 x 60 x 30 cm). Zaleca się bagaż miękki lub plecaki ze stelażem wewnętrznym. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony, gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym i jedynie za dodatkową opłatą. Opłatę w wysokości 100 PLN za dodatkową sztukę bagażu pobiera pilot.
W przypadku pozostawienia rzeczy w autokarze, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie przedstawicielowi Organizatora pod rygorem przejęcia na siebie ryzyka ich utraty. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy pozostawienia w autokarze zgłoszonych w powyższym trybie rzeczy Klienta. W przypadku przewożenia rzeczy o znacznej wartości (tj. przekraczających wartość 500 zł łącznie) Klient zobowiązany jest najpóźniej w chwili rozpoczęcia podróży złożyć pisemne oświadczenie przedstawicielowi Organizatora o wartości bagażu pod rygorem przejęcia na siebie ryzyka ich utraty. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przewożenia w autokarze zgłoszonych w powyższym trybie rzeczy Klienta o znacznej wartości w przypadku braku możliwości stosownego zabezpieczenia ich przed utratą lub zniszczeniem.  
Organizator dołoży wszelkich starań, aby autokary kursowały zgodnie z planem, ale z różnych przyczyn (postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe, awaria autokaru) nie może tego zagwarantować.
Połączenia Antenowe: Połączenia z wybranych miast są realizowane przy minimum 8 osobach i są realizowane busem lub samochodem osobowym bez obsługi pilota. W przypadku braku założonego minimum 8 osób, wyjazdy Biura Podróży Areatour Andrzej Kołłątaj są skorelowane z rozkładem jazdy linni regularnych, a Klienci mają zapewniony dojazdu zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji regularnej.
 
1.3 Dojazd własny –  nie dotyczy bieżącej oferty
 

Biuro Podróży Areatour, Anglia, Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Chile, Egipt, Chorwacja, Kazachstan, Kambodża, Meksyk, Peru,Tunezja, Turcja, Hiszpania, Majorka, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Holandia, Grecja, Oman, Wietnam, wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do USA, wizy do Uzbekistanu, bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety do Niemiec, bilety do Francji, bilety do Anglii, bilety do Włoch, ubezpieczenie turystyczne, wycieczki, sanatoria, kolonie, obozy, imprezy integracyjne, szkolenia, hotele, wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu, sylwester 2018/2019, narty, Dolomiti, Włochy, Polska, Austria, wycieczki na kresy, na Białoruś, do Rosji, wizy białoruskie, wizy rosyjskie, wizy kazachskie, wizy uzbeckie, obozy i kolonie, zimowiska, wizy, wizowanie, ankieta wizowa, ubezpieczenie TU EUROPA, sylwester, jarmark świąteczny, wielkanocny, kaziuki, majówka, rejsy, rejsy turystyczne, rejsy, rejsy morskie, morskie, promy, stena line, wypoczynek, rozkład, rozkład jazdy, egzotyka, pekin, chiński mur, krabi, karaimi, łódź, piotrkowska, 31 lok, 52, gdzie wizy, autobusy, bilety na imprezy, bilety na mecze, bilety do teatru, Autokar, biuro podróży w łodzi, biura podróży włodzi, rejsy wycieczkowe, tropical islands, heide park, festival tulipanów, wicieczki nabiałoruś, wycieczki, wczasy, all inclusive, all, wszystko wcenie, samolotowe, bilety samolotowe, Sinbad, Ecolines, Eurolines Polska, Becker Reisen, Agat, wakacje, weekend, wypoczynek, przejazdy, miedzynarodowe, bilety, Czarnogóra, Malta, Albania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja, Białoruś, Rosja, najtańsze wycieczki, najtańsze biuro podróży, tanie wycieczki, tanie wyjazdy, narty, sylwester, jarmark boonarodzeniowy, jarmarki boonarodzeniowe, wyjazd na narty, sanatoria na białorusi, sanatoria na ukrainie, sanatoria na litwie, czabarok, różańskie, radon, bug, nadzieja, jeziorne, wizy na kubę, karta turysty na kubę
Copyright 2006-2014 by Areatour
All Rights Reserved
Strona główna | O nas | Wasze opinie | Ważne informacje | Kontakt | Dla Agentów
statystyka