W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
 


WIZY NA BIAŁORUŚ

WIZY na BIAŁORUŚ
(dla obywateli RP)

UWAGI!

  • od dnia 03.07.2020 roku obowateli RP nie obowiązuje kwarantanna po powrcie z Białorusi. Wznawiamy załątwianie wiz i przepustek!
  • od dnia 22.10.2020 r. przy wjeździe na terytorium Białorusi obowatele następujących państw, w tym Polski, obowiązuje kwarantanna 10 dni.


Białoruś bez wiz, sprawdź szczegóły!
wiBzy na Białoruś, białoruskie wizy, wiza na Białoruś, wiza w odwiedziny, wiza służbowa, wiza turystyczna, wizy jednokrotne, białoruskie, na, Białoruś

1. Czas oczekiwania na wizy białoruskie
2. Potrzebne dokumenty do uzyskania wizy białoruskiej
3. Dodatkowo wymagane dokumenty
4. Wnioski wizowe
5. Zasady wypełniania wniosków wizowych
6. Taryfa opłat konsularnych
7. Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających na Terytorium Republiki Białorusi „ELITAR PARTNER” TU EUROPA SA
8. Inne

1. Czas oczekiwania na wizy

- wiza w trybie normalnym do 10 dni roboczych (od momentu złożenia w konsulacie białoruskim)
- wiza w trybie ekspresowym 2 dni robocze (od momentu złożenia w konsulacie białoruskim)


2. Potrzebne dokumenty

a) wniosek wizowy – powinien być poprawnie wypełniony na komputerze, wydrukowany dwustronnie na jednej kartce i własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie
b) jedno aktualne (nie starsze niż 6 m-cy) kolorowe zdjęcie - szczegóły w Zasadach wypełniania
c) paszport - ważny minimum 3 miesiące od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony obok siebie
d) ubezpieczenie zdrowotne (np. TU Europa S.A.) pokrywające cały okres pobytu. Ubezpieczenie TU Europa S.A. można nabyć w siedzibie biura AREATOUR (ul. Piotrkowska 31 lok. 52, 90-410 Łódź, +48 42 630 80 00)
e) osoby niepełnoletnie - świadectwo urodzenia, kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem

3. Dodatkowo wymagane dokumenty

Wiza służbowa, biznesowa (jedno- i dwukrotna do 30 dni pobytu):
a) podanie (ходотайство) od białoruskiej firmy, organizacji, instytucji (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by).

Wiza turystyczna do 10 dni bez zameldowania (jednokrotna):
a) podanie (ходотайство) od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by). Zaproszenie na białoruską wizę turystyczną do nabycia w BP AREATOUR (ul. Piotrkowska 31 lok. 52, 90-410 Łódź, +48 42 630 80 00)

Wiza Biznesowa (wielokrotna krótkoterminowa do 90 dni pobytu):
a) podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);

Wiza Biznesowa (wielokrotna długoterminowa do roku):
a) oryginał podania od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);
b) wypis (oryginał, w szczególnych sytuacjach - kopia potwierdzona przez białoruskiego notariusza) z Rejestru państwowego Osób Prawnych oraz Przedsiębiorców Indywidualnych Republiki Białoruś o rejestracji firmy białoruskiej;
c) kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej;
d) dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą. (oryginał).

Wiza Tranzytowa (jedno- i dwukrotna do 2 dni; wielokrotna):
a) paszport z ważną wizą do państwa docelowego, oraz jej ksero
b) kopia ważnego bilety wybranego środka transportu z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu lub ubezpieczenie turystyczne pokrywające cały okres podróży (Ubezpieczenie TU Europa S.A. można wykupić w siedzibie biura AREATOUR)
c) jeżeli podróż odbywa się transportem własnym, kserokopia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenie turystyczne pokrywające cały okres podróży (Ubezpieczenie TU Europa S.A. można wykupić w siedzibie biura AREATOUR)
d) podanie od firmy (w przypadku zawodowych kierowców).

Wiza Prywatna w odwiedziny (krótkoterminowa, do 90 dni lub długoterminowa wielokrotna):
a) jednokrotna do 30 dni – zaproszenie bądź w wyjątkowych sytuacjach dane osoby zapraszającej (imię,nazwisko, dokładny adres, telefon) + kserokopia paszportu osoby, do której udajemy się w odwiedziny (pierwsza strona z danymi oraz strona z adresem zameldowania)
b) dwukrotna do 90 dni – oryginał zaproszenia
c) wielokrotna do 90 dni – oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji
d) wielokrotna roczna - oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji.
e) wielokrotna 2-5 letnia dla małżonków, najbliższych krewnych obywatela Białorusi (podanie, akt małżeński, potwierdzenie pokrewieństwa).

4. Wnioski wizowe

Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce.
Do wypełniania wniosku komputerowo potrzebny jest bezpłatny program Acrobat Reader

Uwaga: wypełnionego pliku wniosku nie można zapisać!
- wzór dokumentu dla wiz prywatnych
- wzór dokumentu dla wiz służbowych

WNIOSKI DO POBRANIA

  .doc .pdf
Wniosek -
Upoważnienie pośrednictwa (obecnie nie jest wymagane) -
Wzór dokumentu dla wiz turystycznych krótkoterminowych
(do 30 dni)
 
Wzór dokumentu dla wiz służbowych krótkoterminowych
(do 30 dni)
 

Wzór dokumentu dla wiz służbowych wielokrotnych długoterminowych
 
 
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym  


5. Zasady wypełniania

a) wniosek wizowy – wniosek powinien być poprawnie wypełniony na komputerze i własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie
b) na wniosku nie może być żadnych skreśleń i poprawek
c) data i podpis mieszczący się w ramce wniosku

zdjęcie
a) rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
b) kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
c) wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
d) nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
e) zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
f) przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
g) twarz nie może być przesłonięta włosami

6. Taryfa opłat konsularnych i czas oczekiwania

 

  Obywatele Austrii, Belgii, Bułgarii, Węgier, Grecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Portugalii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Francji, Finlandii, Chorwacji, Czech, Szwecji i Estonii.

(dzieci do lat 12 bez opłaty)
 
 
Inne kraje
(dzieci do lat 14 bez opłaty)
 
EURO EURO
Termin rozpatrzenia 10 dni roboczych 48 godzin 5 dni roboczych 48 godzin
1. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy tranzytowej (typ B):
Jednokrotnej 35 70 60 120
Dwukrotnej 35 70 60 120
Wielokrotnej do 90 dni 35 70 60 120
2. Rozpatrzenie wniosków  o wydanie wizy krótkoterminowej (typ C):
    Wiza Turystyczna lub Prywatna, Służbowa, Biznesowa
Jednokrotnej 35 70 60 120
Dwukrotnej 35 70 60 120
Wielokrotnej do 90 dni 35 70 60 120
3. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy długoterminowej (typ D):
    Wiza Turystyczna lub Prywatna, Służbowa, Biznesowa
Wielokrotnej 35 70 60 120
Opłata za pośrednictwo wizowe wynosi 120 zł/os. brutto.

W przypadku wizy dla grupy od 10 os. cena za pośrednictwo jest do negocjacji.
W PRZYPADKU ODMOWY WYDANIA WIZY OPŁATA NIE ULEGA ZWROTOWI


7. Czas oczekiwania na wizy
Białoruś (Ogólne warunki ubezpieczenia)
Zalecamy min Standard Plus
Koszty Leczenia + pomoc w podróży 20.000 EUR
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (również śmierć ubezpieczonego) 1.500 EUR
Bagaż Podróżny 300 EUR

8. Inne

Wizy wydawane są na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym

KONSULAT REPBULIKI BIAŁORUŚ MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY, BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY.

UWAGI:

- Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
- Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.
- Dzieci do lat 6 otrzymują wizy bezpłatnie.

Osoby nie mogące przyjść do nas osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą przesłać wymagane dokumenty pocztą kurierską, a my po wyrobieniu wizy odeślemy paszport z wizą tą samą drogą na koszt klienta.

Biuro Podróży "AREATOUR" Andrzej Kołłątaj
90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 31 lok. 52 (w podwórzu prawa oficyna, domofon nr 107)
+48 42 630 80 00 lub +48 692 160 363
e-mail: biuro@areatour.com.pl

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
.

 

Biuro Podróży Areatour, Anglia, Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Chile, Egipt, Chorwacja, Kazachstan, Kambodża, Meksyk, Peru,Tunezja, Turcja, Hiszpania, Majorka, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Holandia, Grecja, Oman, Wietnam, wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do USA, wizy do Uzbekistanu, bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety do Niemiec, bilety do Francji, bilety do Anglii, bilety do Włoch, ubezpieczenie turystyczne, wycieczki, sanatoria, kolonie, obozy, imprezy integracyjne, szkolenia, hotele, wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu, sylwester 2018/2019, narty, Dolomiti, Włochy, Polska, Austria, wycieczki na kresy, na Białoruś, do Rosji, wizy białoruskie, wizy rosyjskie, wizy kazachskie, wizy uzbeckie, obozy i kolonie, zimowiska, wizy, wizowanie, ankieta wizowa, ubezpieczenie TU EUROPA, sylwester, jarmark świąteczny, wielkanocny, kaziuki, majówka, rejsy, rejsy turystyczne, rejsy, rejsy morskie, morskie, promy, stena line, wypoczynek, rozkład, rozkład jazdy, egzotyka, pekin, chiński mur, krabi, karaimi, łódź, piotrkowska, 31 lok, 52, gdzie wizy, autobusy, bilety na imprezy, bilety na mecze, bilety do teatru, Autokar, biuro podróży w łodzi, biura podróży włodzi, rejsy wycieczkowe, tropical islands, heide park, festival tulipanów, wicieczki nabiałoruś, wycieczki, wczasy, all inclusive, all, wszystko wcenie, samolotowe, bilety samolotowe, Sinbad, Ecolines, Eurolines Polska, Becker Reisen, Agat, wakacje, weekend, wypoczynek, przejazdy, miedzynarodowe, bilety, Czarnogóra, Malta, Albania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja, Białoruś, Rosja, najtańsze wycieczki, najtańsze biuro podróży, tanie wycieczki, tanie wyjazdy, narty, sylwester, jarmark boonarodzeniowy, jarmarki boonarodzeniowe, wyjazd na narty, sanatoria na białorusi, sanatoria na ukrainie, sanatoria na litwie, czabarok, różańskie, radon, bug, nadzieja, jeziorne, wizy na kubę, karta turysty na kubę
Copyright 2006-2014 by Areatour
All Rights Reserved
Strona główna | O nas | Wasze opinie | Ważne informacje | Dla Agentów | Kontakt
statystyka